Välj en Excel- (.xls; .xlsx) eller CSV-fil (.txt; .csv; .tab):
Återställ varukorgen innan importen:
Första raden innehåller etiketter, ignorera dessa:
Numret på kolumnen med artikelnumret:
Numret på kolumnen med antalet:
Separerare (relevant för *.csv-filer):
Disclaimer
Läs följande villkor innan du laddar ned en användarmanual på denna webbplats. Om du samtycker med dessa villkor, kan du gå vidare och ladda ner manualerna som finns tillgängliga online.
 • Dessa online-manualer är upphovsrättsskyddade av Mitutoyo Corporation (nedan kallat vårt företag).
 • Användarmanualer som finns tillgängliga på denna webbplats får ej reproduceras, varken delvis eller i sin helhet, eller ändras på något sätt utan tillstånd från vårt företag.
 • Användarmanualerna på denna webbplats är avsedda att vara representativa för dem som levererats mätverktyg såsom mikrometrar och skjutmått som för närvarande finns till försäljning. Webbplatsen erbjuder inte manualer för hela vårt nuvarande produktsortiment på marknaden. Om någon särskild produktmanual inte kan återfinnas på denna webbplats, vänligen kontakta din återförsäljare direkt.
 • Manualerna på denna webbplats får ej ändras eller uppdateras vid revidering.
 • Tryckt material (t.e.x. bruksanvisningar) som kompletterar en användarmanual kan komma att levereras med en produkt. Vänligen observera att dessa material ej kommer att finnas tillgängliga på denna webbplats.
 • Produktutseende och specifikationer, som beskrivs i användarmanualerna, kan komma att ändras och produktion samt distribution av produkter kan avbrytas utan avisering.
 • Underhåll på denna webbplats med eventuella avbrott, ändringar i innehåll och villkor kan komma att ske utan avisering.
 • Användarmanualerna på denna webbplats är online-dokument för kunder som har köpt vårt företags produkter. Vänligen observera att vårt företag kanske inte besvarar förfrågningar från andra källor än våra kunder.
 • Vårt företag frånsäger sig skyldigheten och ansvaret gentemot personer och företag som på något sätt orsakats direkt eller indirekt förlust eller skada (inklusive skada på grund av datakorruption, avbrott I arbetet etc.) som härrör från användning av denna webbplats. Detta även om vårt företag tidigare har underrättats om förekomsten av sådan förlust eller, skada eller risk från en tredje part.
 • Säkerhetsföreskrifterna som beskrivs i användarmanualerna kan komma att ändras i enlighet med förändringar i lagbestämmelser.

CRYSTA-Apex V162016 CNC CMM

Range 1600x2000x1600 mm, with anti-vibration stand

Artikelnummer: 191-849H

crysta-apex_v_162012_logos neu.jpg
crysta-apex_v_162012_logos neu.jpg
js-box-v2_new.eps
stylicleaner_usage.eps

CRYSTA-Apex V162016 CNC CMM

Range 1600x2000x1600 mm, with anti-vibration stand

Artikelnummer: 191-849H

Pris på förfrågan
Beskrivning

CRYSTA-APEX V 1600 och 2000-serien ger dig upp till 12,8 m³ mätvolym och det med en noggrannhet på 4,5 μm eller ännu bättre.

Denna serie är utvecklad för att stödja kvalitetsbedömning av stora och tunga detaljer.
Dessa kostnadseffektiva och högpresterande CNC koordinatmätmaskiner är utvecklade med hjälp av Mitutoyos långa erfarenhet inom CNC koordinatmättteknik.

Förberedd för taktil prob, scanningsprob, optisk prob och laserskanningprob.

Främsta fördelar:

 • Beprövad, lättvikts portalkonstruktion med stabila luftlager i alla axlar
 • Hög noggrannhet, hög hastighet och hög acceleration
 • Hög hastighet och acceleration
 • Temperatursensorer för kompensering av maskin och arbetsstycke från 16° till 24°C och övervakning av omgivande temperatur.
 • ABS linear scales ger hög motståndskraft i verkstadsmiljöer och gör också att man inte behöver flytta maskinen till nollpunkten vid start
 • UC480 controller med stöd för Multisensor och SMS funktionalitet (Smart Measuring System)

CRYSTA-APEX V 1600 och 2000-serien ger dig upp till 12,8 m³ mätvolym och det med en noggrannhet på 4,5 μm eller ännu bättre.

Denna serie är utvecklad för att stödja kvalitetsbedömning av stora och tunga detaljer.
Dessa kostnadseffektiva och högpresterande CNC koordinatmätmaskiner är utvecklade med hjälp av Mitutoyos långa erfarenhet inom CNC koordinatmättteknik.

Förberedd för taktil prob, scanningsprob, optisk prob och laserskanningprob.

Främsta fördelar:

 • Beprövad, lättvikts portalkonstruktion med stabila luftlager i alla axlar
 • Hög noggrannhet, hög hastighet och hög acceleration
 • Hög hastighet och acceleration
 • Temperatursensorer för kompensering av maskin och arbetsstycke från 16° till 24°C och övervakning av omgivande temperatur.
 • ABS linear scales ger hög motståndskraft i verkstadsmiljöer och gör också att man inte behöver flytta maskinen till nollpunkten vid start
 • UC480 controller med stöd för Multisensor och SMS funktionalitet (Smart Measuring System)
Modell:
CRYSTA-Apex V 162016
Längdmätosäkerhet:
E0, MPE från: (3,3+0,45L/100) µm
Transporthastighet:
693 mm/s (3-axlad)
Modell:
162016
Område:
1600 x 2000 x 1600 mm
Kommentarer:
Vibrationsdämpande stativ
Digital upplösning:
0.1 µm
Vibrationsdämpande stativ
Export on Demand